Press "Enter" to skip to content

O nas

Nie jesteśmy publicystami ale uważamy, że mamy naprawdę dobre idee którymi warto się podzielić, dlatego tworzymy tę stronę. Krąg naszych zainteresowań jest bardzo szeroki: historia, geostrategia, społeczeństwo, technologie i ich wpływ na człowieka, ekonomia, psychologia, filozofia, nauka, w szczególności interesuje nas logika rozwoju cywilizacji oraz przewidywanie jej przyszłego rozwoju. Staramy się być najbardziej obiektywnymi jak to tylko możliwe. Mimo, że mamy własne poglądy na różne tematy, w tym polityczne, nie stajemy po żadnej stronie sporu politycznego ani światopoglądowego. Chcemy być obiektywni i neutralni.  Podstawą demokracji jest pluralizm oraz wolność słowa, którym to zasadom będziemy hołdować, uważamy, że nie można nikogo piętnować za to, że mówi prawdę. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły oraz odporni na krytykę:)