Press "Enter" to skip to content

Czy polska gospodarka zyskała na wejściu do Unii Europejskiej?

3

1 maja 2018 roku obchodziliśmy 14 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, z tej okazji mogliśmy przeczytać w Internecie wiele artykułów opisujących ile to dziesiątek, czy nawet setek miliardów Euro dostaliśmy przez te 14 lat od unii (netto, po odliczeniu składek). Jak to mówią, papier przyjmie wszystko, ale czy rzeczywiście nasza gospodarka skorzystała na naszym wejściu w unijne struktury?

Jak sprawdzić czy polska gospodarka skorzystała na naszym wejściu do Unii Europejskiej?

Można to sprawdzić w dość prosty sposób, wystarczy porównać jak szybko rozwijała się nasza gospodarka przed i po wejściu do wspólnoty. Podstawowym miernikiem rozwoju gospodarki jest tempo wzrostu PKB.  Zdrowy rozsądek podpowiada, że polska gospodarka musiała znacznie przyspieszyć po wejściu do unii, nawet jeżeli dotacja są mało efektywnie i mówiąc kolokwialnie „przereklamowane” , to przecież otwarcie na zagraniczne inwestycje i  ułatwienia w handlu z bogatymi krajami starej unii powinny przynieść znaczące korzyści. Co mówią twarde dane?  W 2004 roku PKB na głowę mieszkańca wyniósł 6681,18 dolarów, a w 2017 roku 12941,55 dolarów (dane Banku Światowego). Tak więc w ciągu tych 14 lat członkowstwa  PKB Polski (na głowę mieszkańca) wzrósł o 93,7 %. Teraz wystarczy zobaczyć jak wzrosło PKB na głowę mieszkańca w ciągu 14 lat poprzedzających wejście do unii.  W 1990 roku PKB na głowę mieszkańca wyniosł 1731,21 dolarów, a w 2013 roku  5693,52 dolarów, co oznacza wzrost o 228,9%. Przed wejściem do Unii Europejskiej polska gospodarka rozwijała się ponad 2 razy szybciej, niż po wejściu do unii!

Jak to wytłumaczyć?

Euroentuzjaści  mogą tłumaczyć to na różne sposoby, kryzysem roku 2008, tym że bardziej rozwinięte gospodarki nie mogą się już tak szybko rozwijać itp. , jednak wszystkie te tłumaczenia są mało przekonujące.  Dlaczego więc po wejściu do unii Polska gospodarka rozwija się ponad 2 razy wolniej?

Dotacje

Rozpatrywanie dotacji w kategoriach wpłat do unijnego budżetu i kwoty otrzymanych dotacji nie ma żadnego sensu, przy tej kalkulacji trzeba uwzględnić dodatkowe czynniki, takie jak: olbrzymie koszty przygotowania wniosków o dotacje, również tych odrzuconych, koszty utrzymywania potężniej armii urzędników do rozpatrywania i oceny wniosków oraz koszty olbrzymiej armii urzędników do ściągania podatków, które później będą redystrybuowane w postaci dotacji. Cały mechanizm dotacji jest skrajnie nieefektywny, na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać bardzo długo, dodatkowo dotacje psują rynek, pieniądze trafiają nie do tych, którzy najlepiej zaspokajają potrzeby klientów, ale do tych, którym uda się przypodobać urzędnikom. W ostatecznym rozrachunku i tak większość pieniędzy trafia do firm z krajów starej unii, które realizują inwestycje objęte dotacjami, a same dotacje to niewielka część PKB Polski.

Koszty dostosowania prawa

Negatywny wpływ na polską gospodarkę miały koszty dostosowania do unijnego prawa idące w dziesiątki miliardów złotych. Najbardziej jaskrawym przykładem są tu koszty wprowadzenia przepisów związanych z ochroną środowiska. Unia narzuciła powstanie nowych obszarów ochrony przyrody,  wyłączając olbrzymie połacie naszego kraju niemal z pod wszelkich inwestycji, mimo że Polska miała już w momencie akcesji, własn , rozległe tereny chronione. Zachód europy zbudował potrzebną infrastrukturę już dekady temu, z pogwałceniem wszelkich standardów ochrony środowiska.

Podatki i ograniczenia

Unia narzuciła podniesienie  w Polsce podatków , jak np. akcyzy oraz wprowadziła limity produkcji, jak np.  w przypadku towarów rolnych. Rolnicy są grupą zawodową , która najbardziej skorzystała na wejściu do unii, jednak limity produkcji rolnej podniosły ceny żywności i  nie wpłynęły dobrze na całą gospodarkę.

Państwo neokolonialne

Kluczowe znaczenie zdaje się mieć, nie tyle sam fakt przystąpienia, ale przede wszystkim warunki na jakich weszliśmy do Unii Europejskiej i  to na jaką rolę Polski we wspólnocie zgodziły się nasze władze. Polsce została narzucona rola państwa neokolonialnego, drenowanego na wszelkie sposoby przez bogatszych sąsiadów. Kiedy po latach Polska chce wreszcie zacząć współpracować na równych zasadach, chce by zagraniczne koncerny zaczęły uczciwie płacić podatki, a unijni partnerzy zaczęli traktować nas na równych zasadach, to skutkuje to wściekłym atakiem ze strony państw starej unii (oskarżenia o łamanie tzw. praworządności, oskarżenia o faszyzm, nacjonalizm, islamofobię i Bóg wie co jeszcze).

Podsumowanie

Jak pokazują twarde dane makroekonomiczne, zbawienny wpływ Unii Europejskiej na polską gospodarkę jest mitem, bez akcesji do unii moglibyśmy rozwijać  się szybciej. Oczywiście są też pozytywne skutki w obrębie samej gospodarki, jak np. zmniejszenie bezrobocia dzięki otwarciu rynków pracy na pracowników z Polski, jednak sama gospodarka to nie wszystko.  Wejście do unii pociągnęło wiele negatywnych, pozaekonomicznych skutków, takich jak ograniczenie suwerenności-przekazanie władzy ciałom ponadnarodowym, niekorzystne zmiany kulturowe, czy wzrost zagrożenia niekontrolowaną imigracją.

Kim jest więc euroentuzjasta? Euroentuzjasta to eurosceptyk, który ma zbyt mały dostęp do informacji.

 1. raf raf

  W latach 1991-2004 Polska rozwijała się dokładnie w takim tempie jak w latach 2005-2017. Porównany tu wzrost w dolarach, nie jest realnym wzrostem czyli wzrostem siły nabywczej tylko wzrostem nominalnym, z którego w zasadzie nic nie wynika. Przeciętnego mieszkańca Polski nie interesuje przecież to, ile wynosi jego dochód w przeliczeniu na dolary, tylko to, ile może za swój dochód kupić. Żeby obliczyć realny wzrost PKB trzeba podzielić odpowiedni wskaźnik wzrostu PKB przez wskaźnik cen. Potrzebne do tego celu dane można wyrazić w dowolnej walucie, ale z punktu widzenia mieszkańca Polski najsensowniej wyrazić je złotych, bo to w złotych wyrażane są ceny w Polsce. Wiedza o tym jak zmieniały się ceny w Polsce w przeliczeniu na dolary jest dla przeciętnego Polaka zupełnie niedostępna. Mało kto zdaje sprawę, że ceny w Polsce po przeliczeniu na dolary są wciąż niższe niż 10 lat temu. A zatem wracając do PKB – w 2004 PKB na mieszkańca Polski wyniósł 24432 zł, a w 1990 – 1545 zł. Czyli przyjmując, że PKB per capita w 1990 wyniósł 100, to dla roku 2004 otrzymamy wskaźnik 1581 (24432 zł : 1545 zł x 100 = 1581). Z kolei ceny w gospodarce w 2004 r. były wyższe o 878% niż w 1990. Czyli przyjmując, że ceny w 1990 wyniosły 100, to dla roku 2004 otrzymamy wskaźnik 978. Następnie dzieląc uzyskany wskaźnik PKB (1581) przez wskaźnik cen (978) obliczymy poziom realnego PKB w 2004 przyjmując, że PKB w 1990 wyniósł 100: 1581 : 978 x 100 = 162, a więc PKB w 2004 był realnie o 62% wyższy niż w 1990. Wykonując taką samą operację dla lat 2004-2017 obliczymy, że PKB per capita w 2017 był wyższy o 64% niż w 2004 czyli w latach 1991-2004 wzrost (62%) był niemal identyczny jak w latach 2005-2017 (64%). Oczywiste jest, że jeśli inflacja i wzrost nominalny PKB wyrażony w złotych został przez GUS obliczony prawidłowo, to oszacowany na tej podstawie realny wzrost PKB nie może się różnić bez względu na to, jakiej waluty byśmy nie użyli do szacowania tego wzrostu. Z drugiej strony gdybyśmy przyjęli, że GUS liczy dane w złotych zupełnie nieprawidłowo, to nie ma tym samym sensu przeliczanie nieprawidłowo oszacowanego PKB ze złotych na dolary, bo PKB wyrażony w każdej walucie i tak będzie nieprawidłowy.

  • finktank1980 finktank1980

   PKB per capita lepiej odzwierciedla zamożność społeczeństwa , liczony w dolarach międzynarodowych w 1990 roku wyniósł 1626 ,a w 2003 roku wyniósł 5691, w 2004 roku było to 6643 a w 2017 roku 13429, między latami 1990 a 2003 mamy więc wzrost o 3,5 raza, a w latach 2004 -2017 wzrost ok 2 razy, pytanie dlaczego Polacy subiektywnie postrzegają że sytuacja ekonomiczna po wejściu diametralnie się poprawiła? być może decydujący był spadek bezrobocia

 2. Liczyrzepa Liczyrzepa

  Polska racja stany trzymać się z dala od UE i Watykanu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *